uw winkelwagen is leeg

Het opslaan van brandbare stoffen in de winkel brengt enige risico’s met zich mee. Bij brand zijn dit de producten die zorgen voor de snelle uitbreiding van het vuur. Om brandschade te beperken is het zaak om deze gevaarlijke stoffen apart te scheiden van het vuur. Cor Verkolf B.V. heeft een kast ontwikkelt waarin gevaarlijke stoffen, die vallen onder ADR 3, gepresenteerd kunnen worden, maar daarbij geen bedreiging vormen bij het uitslaan van een brand. Deze gevaarlijke stoffenkast is gekeurd op NEN-EN-14470-1 en NEN 6069. Dit maakt onze gevaarlijke stoffenkast de enige goedgekeurde gevaarlijke stoffenkast in zijn vorm! Mocht er brand in uw winkel uitbreken dan detecteren de temperatuur sensoren de warmte en zorgen dat de deur zich automatisch sluit. Zowel het ministerie als brandweer Nederland hebben bevestigd dat de open brandwerende kast volledig voldoet aan het activiteitenbesluit. De brandwerende kast is getest, bij efectis (TNO),  en goedgekeurd tot 116 minuten thermische isolatie. (Rapportnummer 2011-Efectis-R0279).